Zorg

ADD staat voor Attention Deficit Disorder. Het wordt aandachtstekortstoornis met hyperactiviteit, overwegend onoplettendheidtype genoemd. Oftewel: er is sprake van een...