Alles over de verplichting BHV

Verplichting BHV

Misschien vraag je je als werkgever af hoe belangrijk het nu eigenlijk is om BHV’ers en/of EHBO’ers binnen je bedrijf te hebben. Want bestaat er zoiets als verplichting BHV en wat staat hier precies over in de Arbowet? Je bent als werkgever in ieder geval verantwoordelijk voor het creëren van een veilige werkomgeving voor jouw medewerkers. Het is vastgelegd in de Arbowet dat je verplicht bent om maatregelen te treffen op het gebied van bedrijfshulpverlening. Je moet daarvoor rekening houden met de omvang van de organisatie. Een bedrijfshulpverlener aanstellen kan slim zijn om je interne bedrijfshulpverlening goed te regelen.

Verplichting BHV

Verplichting BHV: wat moet je hier precies voor doen?

Het is in ieder geval belangrijk dat deze BHV’ers het juiste certificaat hebben; je kunt niet zomaar iemand aanstellen die BHV’er is. Gelukkig is het eenvoudig om de nodige werknemers een BHV cursus te laten volgen. Je bepaalt zelf of er hier een vergoeding bij komt kijken of niet: hierover is niets vastgelegd in de Arbowet. Wel is het zo dat jij als werkgever de kosten van de cursus betaalt.

Hoeveel BHV’ers jij in je bedrijf moet hebben is afhankelijk van de grootte: het is in ieder geval belangrijk om een veilige werkomgeving te creëren. Je moet altijd BHV’ers op de werkvloer hebben. Houdt hierbij dus ook rekening met vakanties en vrije dagen. Een BHV’er wordt zo opgeleid dat ze snel en efficiënt handelen bij een calamiteit. Zij leren een beginnende brand bestrijden, maar ook alarmeren, ontruimen en communiceren. Ook leren ze het uitvoeren van levensreddende handelingen. Hierdoor zijn ze van extra waarde voor jouw bedrijf.