Wat is schuldhulp en hoe kom je er vanaf?

Als je in de schulden zit kan Oxyz jou voorzien van advies, schuldhulp. Maar hoe weet je of je schuldhulp nodig hebt? Denk goed na over de volgende stellingen, zijn er stellingen die op jou van toepassen zijn?

  • Je kunt de schulden die je hebt zelf niet meer regelen
  • Je boekhouding is niet in orde en dat kan op korte termijn niet geregeld worden
  • Er zijn zakelijke schulden die je niet meer kunt betalen
  • Je kunt betalingsverplichtingen niet meer nakomen
  • Je hebt een achterstand op betalingen van privé vaste lasten
  • Je hebt onbetaalde overige privé rekeningen

Als je één of meer van deze punten herkent dan is het zeer relevant om meteen contact met een schuldhulpverlener op te nemen. Wanneer er schulden zijn is het natuurlijk het doel om deze zo snel mogelijk weg te werken. Het is wel belangrijk dat jij aan een aantal voorwaarden voldoet, anders is schuldhulp niet mogelijk. Je mag geen nieuwe schulden maken en de vaste lasten moeten tijdig worden betaalt. Je moet de schuldregelingsovereenkomst tekenen en de maximale afloscapaciteit moet ingezet worden om de schulden af te lossen. Als je aan deze voorwaarden voldoet kom je in aanmerking voor schuldhulp. Er zijn twee verschillende trajecten die daarin gevolgd kunnen worden. Bij zowel het minnelijk (vrijwillige) als het wettelijke traject is het erg fijn om een schuldhulpverlener te hebben die jou daarin begeleid. Oxyz kan jou daarin ondersteunen en bij het gehele traject adviseren. Het is natuurlijk fijn om iemand te hebben die van alle zaken afweet en verstand heeft. Twijfel dus niet langer en neem contact met Oxyz op, zo sta jij nooit alleen voor in deze moeilijk tijd.

 

Het minnelijk traject

Dit zal de oplossing zijn die het beiden partijen het liefst willen treffen. Hierbij zal de schuldhulpverlener in samen met de schuldeisers een oplossing proberen te zoeken. Het minnelijke traject is dus een vrijwillig traject en het traject bestaat uit twee fases. In fase 1: stabilisatiefase gaat het om de aanmelding van de schulden en om het overzichtelijk maken van alle financiën. De schuldhulpverlener zal in deze fase nog geen contact zoeken met de schuldeisers. In fase 2: schuldregelingsfase zal de schuldhulpverlener contact zoeken met de schuldeisers. Er zal dan een betalingsvoorstel worden gedaan voor de schuldeisers. Bij een akkoord binnen het minnelijke traject zijn er twee opties: de schuldbemiddeling en de schuldsanering. Schuldbemiddeling is de methode waarbij er maandelijks de afloscapaciteit wordt gereserveerd en één keer per jaar wordt uitgekeerd naar alle schuldeisers. Het percentage dat is aangeboden aan de schuldeisers kan veranderen door verandering in de situatie bijvoorbeeld het krijgen van werk. Schuldsanering houdt in dat de gemeentelijke bank een saneringskrediet verstrekt. De schuldeisers krijgen dan het gehele bedrag per direct uitgekeerd en de schuld wordt in dit geval afgelost aan de gemeentelijke bank. Als het voorstel door de schuldeisers wordt afgewezen dan zal het wettelijke traject moeten gevolgd.

 

WSNP: Het wettelijke traject

Als het niet lukt om samen met een schuldhulpverlener tot een akkoord te komen via het minnelijke traject wordt de rechter gevraagd om een oplossing. Dit wettelijke traject (Wet Schuldsanering Natuurlijk Personen) loopt via de rechtbank. De gemeente dient een verzoekschrift in bij de rechtbank. Het is aan te raden tijdens dit proces de schuldhulpverlener uit het minnelijke traject nog steeds te laten adviseren. De schuldhulpverlener krijgt een voorbeeld van het verzoekschrift en weet van de zaak af. Na het insturen van het verzoekschrift komt enkele weken laten een uitnodiging voor de rechtbank. De rechter zal kijken naar aanvullende informatie en deelt de verplichtingen die bij een WSNP horen. Ook kan de rechter de schuldeisers eisen om mee te werken. Er kan een periode van drie tot vijf jaar verplicht worden door de rechter. Na toelating tot de WSNP wordt er een bewindvoerder aangesteld die controleert of de regels van het WSNP worden nagekomen. De bewindvoerder onderzoekt of het traject goed verloopt. Als schuldenaar ben je verplicht alle relevante informatie voor het traject door te geven aan de bewindvoerder. De eerste maanden zal de bewindvoerder alle post ontvangen om te controleren of het traject goed verloopt. De aflossing van de schulden verlopen eveneens via de bewindvoerder. Alle inkomsten boven het VTLB worden naar de boedelrekening overgemaakt. Deze speciale rekening staat onder beheer van de bewindvoerder, van deze rekening worden de schuldeisers en de bewindvoerder zelf betaald.

 

De afloscapaciteit is een belangrijk onderdeel van schuldhulp

Een belangrijk onderdeel van beiden trajecten is de afloscapaciteit. De afloscapaciteit is het bedrag dat jij maandelijks kunt aflossen aan de schuldeisers. De afloscapaciteit wordt berekend aan de hand van de volgende som: jouw netto inkomen – jouw VTLB = afloscapaciteit. Het vrij te laten bedrag (VTLB) is het minimale bedrag dat nodig is om te leven. Het VTLB bestaat uit twee onderdelen: de beslagvrije voet en het nominale bedrag. De beslagvrije voet is 90% van de voor jou van toepassing participatievorm. Dit is het bedrag wat je aan uitkering ontvangt als je daar recht op hebt. Bovenop deze uitkering kun je nog extra ruimte krijgen voor de kosten van woonruimte of ziektekosten. Het tweede deel: het nominale bedrag is een extra bedrag dat je mag houden als er extra kosten worden gemaakt. Dit kan bijvoorbeeld reiskosten naar het werk of extra medicatiekosten zijn. Het netto inkomen is bijvoorbeeld €1.100, jouw VTLB is €900 dan is de afloscapaciteit €200 per maand. Daarna wordt door de schuldeisers gekeken of die €200 per maand reëel is en wordt het voorstel geaccepteerd of afgeslagen. Als de schuld €10.000 is dan zal na 3 jaar met de afloscapaciteit van €200 per maand, 72% van het bedrag zijn afgelost. De schuldeisers zullen dan een beslissing maken of dit voldoende is of niet.