Wat is een Dlp-er en wat doet hij precies?

Het werken op verontreinigde grond of het werken met grondwater dat verontreinigd is, brengt grote risico’s voor milieu en mens met zich mee. Dit hoeft niet altijd het geval te zijn, maar het kan gevaarlijk zijn. Daarom moet er bij dit soort werk altijd ook een Dlp-er aanwezig zijn. De D staat hier voor Deskundig, dan de L voor Leidinggevende en de P voor Projecten: Dlp. Een veiligheidsdeskundige mag ook aanwezig zijn in plaats van de Dlp-er. Dlp-ers zijn vaak ook in te zetten als Kvp-ers, ofwel Kwaliteits verantwoordelijk persoon voor de bodemsanering.

Wat houdt de functie van een Dlp-er in?

Een Dlp-er beschikt over alle kennis om een super veilige werkplek te garanderen. Het gaat dan om plekken die te maken hebben met bodem of waterbodem, baggerspecie of water en grondwater. Alle regels rondom arbeidshygiëne, gezondheid en veiligheid kennen ze op hun duimpje. Wij zouden ze constant moeten nazoeken in Arbo-informatieblad 22 of Crow-publicaties 400 en 132. Deze mensen halen de werklast bij je weg door het invullen van je Veiligheids- en Gezondheidsplan ofwel V&G-plan. Hierbij kun je denken aan voorzieningen en maatregelen treffen en zorgen voor persoonlijke beschermingsmiddelen. Er zijn ook Middelbaar Veiligheidsdeskundigen en Hoger Veiligheidsdeskundigen in dienst. Beide groepen beschikken over een Dlp-opleiding en deze laatste groep mensen is geregistreerd.

Een greep uit het takenpakket van een Dlp-er

Onder de taken van een Dlp-er vallen onder andere de volgende bezigheden. Het toetsen en ten eerste opstellen van een V&G-plan is natuurlijk erg belangrijk. Daarnaast moet de veiligheidsklasse worden vastgesteld. Dan zullen de risico’s moeten worden geïnventariseerd. Ook moeten de procesveiligheid en de werksituaties worden beoordeeld. Het instrueren van de medewerkers moet natuurlijk ook niet vergeten worden. Tijdens het bedrijfsproces moeten controles en inspecties worden uitgevoerd.