Met Incasso Eindhoven worden facturen op tijd betaald

Incasso Eindhoven

Incasso Eindhoven is gespecialiseerd in het voorkomen van het ontstaan van betalingsachterstanden. Anders dan vaak wordt gedacht, kan een bedrijf dat een factuur verstuurt veel doen om tijdige betaling af te dwingen. Daarvoor is een strikte handelswijze nodig. Ten eerste moet er voortdurend worden gecontroleerd of er facturen zijn die te laat worden voldaan. Als dat wordt geconstateerd moeten meteen de juiste acties worden ondernomen. Op die manier kan de wanbetaler ertoe worden overgehaald om zijn rekening alsnog snel te voldoen. Incasso Eindhoven helpt de debiteurenadministratie op de juiste wijze in te richten.

Incasso Eindhoven

Onderzoek

Vooral bedrijven die voor hoge bedragen samenwerkingstrajecten aangaan met partners is het van belang dat die partners hun rekeningen op tijd voldoen. Incasso Eindhoven kan het betalingsgedrag van honderdduizenden bedrijven in de wereld monitoren. Klanten van Incasso Eindhoven kunnen de betalingsmoraal van nieuwe partners laten onderzoeken. Door middel van een kredietrapportage kom je er snel achter of het betreffende bedrijf een betrouwbare partner is of niet. Je kunt op basis van die informatie besluiten om een samenwerking aan te gaan of niet.

Juridische procedures voorkomen

Incasso Eindhoven beschikt over de kennis en ervaring om hardnekkige wanbetalers via de rechter te dwingen hun facturen alsnog te betalen. Toch is dat niet de route die je als bedrijf graag wilt volgen, want zo’n rechtszaak is tijdrovend en stressvol. In de meeste gevallen zorgt een juridische procedure er bovendien voor dat de relatie met het betreffende bedrijf voorgoed is beschadigd. Incasso Eindhoven helpt bedrijven met advies en informatie om hun financiële administratie zo in te richten, dat het niet nodig is om de rechter in te schakelen om facturen betaald te krijgen.