Coronatest voor de horeca

Eén van de nieuwste middelen om de coronacrisis te bezweren is de coronasneltest. Naast dat er mondkapjes te koop zijn en je de basisregels zoals afstand houden moet hanteren kan een sneltest in sommige situaties een aanvulling zijn. Niet zozeer voor mensen die al klachten hebben, maar meer als een snelle filtering van groepen mensen die bijvoorbeeld een evenement willen bezoeken. Elke potentiële besmettingsbron die opgespoord wordt is er één.

Het nut van een coronasneltest voor de horeca

Naast het mondkapje dat er vooral voor zorgt dat jij de ander niet kunt besmetten is er een ander middel dat gebruikt kan worden om te voorkomen dat je iemand besmet. Dat is de coronasneltest. Wanneer je besmet bent met het virus heb je een paar dagen geen symptomen. Sommige mensen krijgen helemaal geen klachten. Een coronatest kan dan aan het licht brengen dat je wel degelijk besmet bent en een risico voor je omgeving vormt. Ook in de horeca kan het nuttig zijn voor zowel personeel als gasten om dat te weten. Het is tenslotte een omgeving waarin je veel met andere mensen in aanraking komt. Het risico iemand te besmetten of besmet te raken is daarmee aanwezig.

Wanneer testen?

De vraag is wanneer en wie een Covid 19 sneltest zou moeten ondergaan. Even was er sprake van dat je ook voor terrasbezoek een negatieve test zou moeten kunnen laten zien. Het was al snel duidelijk dat dat niet haalbaar is. Veel mensen zullen niet de moeite nemen om zich te laten testen om even een kopje koffie of een biertje te gaan drinken. De vraag is dan ook nog wie voor de kosten op moet draaien. Anders is het wanneer er weer binnen verbleven mag worden. Het virus is dan actiever en je raakt sneller besmet dan buiten. Een test kan dan een aanvulling zijn op de mondkapjesplicht. Wanneer je de test nodig hebt voor een uitgebreid etentje of een hele avond cafébezoek is de drempel ook iets lager, zeker wanneer het een speekseltest wordt in plaats van de bekende wattenstaaf in de neus.

En het personeel dan?

Een werkgever kan met zijn werknemers afspreken dat ze zich regelmatig laten testen. Het kan een manier zijn om virusuitbraken te voorkomen en een besmetting snel op het spoor te komen. Toch moeten er geen wonderen van verwacht worden. Een sneltest filtert niet alle besmettingen eruit en het biedt een soort schijnveiligheid. Maar zolang de besmettingscijfers hoog zijn en we toch graag een biertje willen gaan drinken of uit eten willen kan het een bijdrage leveren aan ieders veiligheid. De discussie over wie het testen moet betalen zal nog wel even blijven voortduren, net als de vraag of testen verplicht gesteld kan worden.