Wanneer je als organisatie de waarheid boven water moet krijgen

Binnen organisaties vinden er wel eens zaken plaats die wellicht verdacht over kunnen komen. Dit kan effect hebben op de liquiditeit of betrouwbaarheid van een bedrijf en of werknemers. Hierdoor is het belangrijk dat dit goed wordt onderzocht en de feiten boven water gekregen moeten worden. We leggen je graag uit wanneer dit het geval zou kunnen zijn en wat je hier aan zou kunnen doen. Wat het probleem constateren is een ding maar het verhelpen is een tweede.

Belangenverstrengeling

Wanneer er binnen een organisatie enige verdenking van belangenverstrengeling is dan moet hierop worden geanticipeerd. Dit kan namelijk van invloed zijn op andere projecten die nog moeten komen. Het is dus als organisatie verstandig om erachter te komen of er enige vorm van belangenverstrengeling is geweest voordat zoiets naar buiten kan komen. Op het moment wanneer dat gebeurt is de schade al geleden en wordt je naam ter grabbel gegooid. Daarom is het aan te raden om hier tijdig en scherp op te anticiperen. Het is dan raadzaam om bij een onderzoek te laten starten naar waarheidsvinding. En adviesbureau zou hierbij kunnen helpen.

Aanbestedingstraject

Is er een aanbestedingstraject geweest waarbij iemand helemaal niet zo objectief is geweest als dat hij of zij had moeten zijn? Dan is ook in dit geval een onderzoek naar waarheidsvinding erg belangrijk. Want als dit eenmaal is gebeurd is dit wellicht wel meerdere keren gebeurd. Je moet iemand volledig kunnen vertrouwen om zijn of haar objectiviteit wanneer dit ook gevraagd wordt. Daarvoor zijn de aanbestedingstrajecten ook opgericht. Wanneer er enige vorm van verdenking is, is het verstandig jezelf te raden te gaan of je hier wat aan kan doen.

Andere problemen

Ervaar je andere problemen die wel redelijk gelijk zijn aan bovenstaande voorbeelden? Dan is het aan te raden om hier deskundig advies over te vragen.